Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/01/2012 - 27/01/2012 1. Полагане на клетва от новоизбрани народни представители.
 2. Законопроект за ратифициране на Измененията на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан (Вносител: Министерски съвет; 9.1.2012 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Валентин Николов и група народни представители; 7.12.2011 г.).
 4. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 23.12.2011 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г., в Ню Йорк (Вносител: Министерски съвет; 20.12.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители; 9.12.2011 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф «а» от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество (Вносител: Министерски съвет; 12.1.2012 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011 г. Приет на първо четене на 17.11.2011 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет; 4.1.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 26.1.2012 г.
 10. Първо четене на законопроекта за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2011 г.) – точка втора за четвъртък, 26.1.2012 г.
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2011 г.).
 12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (Вносител: Министерски съвет; 21.11.2011 г.).
 13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за меценатството (Вносител: Министерски съвет; 8.12.2011 г.).
 14. Проект за решение за избор на секретар на Народното събрание (Вносител: Волен Сидеров, 11.1.2012 г.) и Проект за решение за избор на секретар на Народното събрание (Вносител: Мартин Димитров, 18.1.2012 г.).
 15. Проект за решение относно участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз (Вносители: Моника Панайотова, Менда Стоянова и Доброслав Димитров; 24.1.2012 г.) – точка първа за петък, 27.1.2012 г.
  • Парламентарен контрол. - Разисквания по питането на народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на р. Дунав, при Видин-Калафат. - Отговори на въпроси и питания.
  Форма за търсене
  Ключова дума
  Видео излъчване от Народното събрание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания