Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/03/2012 - 09/03/2012 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случаите на оказан системен политически натиск от министъра на вътрешните работи - Цветан Цветанов, ограничаващ независимостта на съдебната власт и адвокатурата, както и системното пренебрегване на презумпцията за невинност (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 10.2.2012 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Иван Костов и Димо Гяуров; 23.6.2011 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Проект за решение за налагане на шестмесечен мораториум върху цените на едро на горивата за автомобили в Република България (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 9.2.2012 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносител: Министерски съвет; 23.1.2012 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Владимир Тошев и група народни представители, 2.9.2011 г. Приет на първо четене на 29.9.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносители: Иван Вълков и група народни представители на 15.2.2012 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в Брюксел (Вносител: Министерски съвет; 17.2.2012 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2012 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2011 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 21.11.2011 г.) – първа точка за четвъртък, 8.3.2012 г.
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова; 14.2.2012 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2011 г. Приет на първо четене на 21.12.2011 г.).
 13. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. (Вносител: Комисия за защита на личните данни; 31.01.2012 г.).
 14. Парламентарен контрол (петък, 9.03.2012 г. от 9.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума