Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/03/2012 - 16/03/2012 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Владимир Тошев и група народни представители, 2.9.2011 г. Приет на първо четене на 29.9.2011 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносители: Иван Вълков и група народни представители на 15.2.2012 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в Брюксел (Вносител: Министерски съвет; 17.2.2012 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2012 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции (Вносител: Министерски съвет; 28.12.2011 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2012 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2011 г. Приет на първо четене на 21.12.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за хазарта (Вносител: Министерски съвет; 18.10.2011 г. Приет на първо четене на 2.2.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 15.3.2012 г.
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова; 14.2.2012 г.).
 10. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. (Вносител: Комисия за защита на личните данни; 31.01.2012 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители; 18.1.2012 г.).
 12. Проект за декларация относно ситуацията в Сирия (Вносители: Доброслав Димитров и група народни представители; 9.3.2012 г.) – точка първа за петък, 16.3.2012 г.
 13. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни за действията, както и за бездействието на изпълнителната власт във връзка с ценообразуването на лекарствени продукти, заплащани с публични средства, довели до сериозно ощетяване на Държавния бюджет и облагодетелстване на корпоративни интереси (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 13.3.2012 г.).
 14. Парламентарен контрол: - Разисквания по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица. - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума