Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/03/2012 - 23/03/2012 1. Проекти за решения за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България Бойко Борисов; 16.3.2012 г.).
 2. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Станислав Станилов; 11.07.2011 г.; 21.02.2012 г.; Красимир Велчев и Димитър Главчев; 15.3.2012 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносител: Лъчезар Тошев; 9.3.2012 г.).
 4. Проект за решение за приемане на Доклад за младежта за 2009 - 2010 г. (Вносител: Министерски съвет, 10.2.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова; 14.2.2012 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2011 г. Приет на първо четене на 21.12.2011 г.) - продължение.
 7. Първо четене на законопроекта за младежта (Вносител: Министерски съвет; 10.2.2012 г.), на законопроекта за подпомагане и развитие на младежта (Вносител: Деница Гаджева; 29.2.2012 г.) и на законопроекта за Националната политика за младежта (Вносители: Ивелин Николов и група народни представители; 29.2.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 22.3.2012 г.
 8. Проект за решение № 202-03-8 за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 1.3.2012 г.).
 9. Проект на решение за създаване на временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер (Вносители: Димитър Главчев и група народни представители; 16.3.2012 г.).
 10. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни за действията, както и за бездействието на изпълнителната власт във връзка с ценообразуването на лекарствени продукти, заплащани с публични средства, довели до сериозно ощетяване на Държавния бюджет и облагодетелстване на корпоративни интереси (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 13.3.2012 г.) – точка първа за петък, 23.3.2012 г.
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители; 18.1.2012 г.).
 12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносители: Министерски съвет, 13.2.2012 г.; Димитър Атанасов, 17.2.2012 г.).
 13. Второ четене на законопроекта за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.).
 14. Парламентарен контрол (петък, 23.03.2012 г. от 11.00 ч. до 16.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума