Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/03/2012 - 30/03/2012 1. Прекратяване пълномощията на народен представител.
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносители: Валентин Николов и група народни представители; 7.12.2011 г. Приет на първо четене на 25.1.2012 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2012 г. Приет на първо четене на 29.2.2012 г.).
 4. Проект за решение № 202-03-8 за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията (Вносител: Министерски съвет; 1.3.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова; 14.2.2012 г.) - продължение.
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2012 г. Приет на първо четене на 14.3.2012 г.).
 7. Избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет – точка първа за четвъртък, 29.3.2012 г.
 8. Проект за решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса (Вносители: Красимир Велчев, Искра Фидосова и Димитър Главчев; 27.3.2012 г.) – точка втора за четвъртък, 29.3.2012 г.
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2011 г. Приет на първо четене на 3.2.2012 г.) – точка трета за четвъртък, 29.3.2012 г.
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители; 18.1.2012 г.).
 11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносители: Министерски съвет, 13.2.2012 г.; Димитър Атанасов, 17.2.2012 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.).
 13. Парламентарен контрол (петък, 30.03.2012 г. от 11.00 ч. до 16.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума