Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/07/2012 (извънредно заседание, 13:00)  1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносител: Министерски съвет; 27.3.2012 г.) - продължение.
  2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносители: Министерски съвет, 17.2.2012 г.; Ивайло Тошев, Светослав Тончев, Красимир Ципов и Емил Радев, 12.6.2012 г.).
  3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители; 18.1.2012 г. Приет на първо четене на 5.4.2012 г.).
  4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 14.5.2012 г.).
  5. Законопроект за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (Вносител: Министерски съвет; 10.5.2012 г.).
  6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносител: Министерски съвет; 8.6.2012 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания