Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/09/2001 - 14/09/2001
1. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 30.7.2001 г.).2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (Вносител: Министерски съвет; 31.7.2001 г.).
3. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Вносител: Министерски съвет; 30.7.2001 г.).4. Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (втори заем за подпомагане на преструктурирането на селското стопанство) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 26.7.2001 г.).5. Проект за решение з аоткриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Европейски колеж по икономика и управление" и със седалище Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 3.9.2001 г.).6. Отчет за изпълнение на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2000 г. (Вносител: НОИ; 12.7.2001 г.).7. Отчет за изпълнение на бюджета на фонд "Обществено осигуряване" за 1999 г. (Вносител: НОИ; 25.7.2001 г.).8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Милена Милотинова и група н.п., 10.9.2001 г.; Иво Атанасов, 11.9.2001 г.)9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и и вицепрезидент на Републиката (приет на І четене на 5.9.2001 г.)10. Отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2000 г. (Вносител: НЗОК; 25.7.2001 г.).11. Парламентарен контрол (чл. 88, ал.1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания