Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/07/2012 (извънредно заседание, 13:00)  1. Разисквания по проекта за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 19.7.2012 г.).
  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 18.5.2012 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 18.1.2012 г.; Иван Вълков и група народни представители, 17.2.2012 г.) - продължение.
  3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители, 28.3.2.2012 г. Приет на първо четене на 9.5.2012 г.).
  4. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и техните модификации на територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 7.6.2012 г.).
  5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 24.2.2012 г.; Министерски съвет, 15.6.2012 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни заседания