Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/07/2012 - 27/07/2012 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 12.7.2012 г. законопроекти с вносители: Христо Бисеров, 6.3.2012 г.; Десислава Танева и група народни представители, 3.7.2012 г.).
 2. Проекти за решения за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията № 202-03-13 и № 202-03-14 (Вносител: Министерски съвет; 5.4.2012 г., 19.4.2012 г.).
  • Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и техните модификации на територията на Република България (Вносител: Министерски съвет; 7.6.2012 г.).
  • Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет; 28.6.2012 г.).
  • Законопроект за ратифициране изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори (Вносител: Министерски съвет; 6.7.2012 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 9.4.2012 г. Приет на първо четене на 20.6.2012 г.).
  • Гласуване по проекта за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 19.7.2012 г.) - точка първа за четвъртък, 26.7.2012 г.
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (Вносител: Министерски съвет, 15.6.2012 г. Приет на първо четене на 19.7.2012 г.) - точка втора за четвъртък, 26.7.2012 г.
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители, 28.3.2.2012 г. Приет на първо четене на 9.5.2012 г.) - точка трета за четвъртък, 26.7.2012 г.
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Вносител: Министерски съвет, 6.7.2012 г. Приет на първо четене на 19.7.2012 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 14.5.2012 г. Приет на първо четене на 10.7.2012 г.).
  • Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата (Вносител: Министерски съвет; 26.6.2012 г.).
  • Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 24.2.2012 г.; Министерски съвет, 15.6.2012 г.).
  • Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение във връзка с Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване" (Вносител: Министерски съвет; 15.6.2012 г.).
  • Изслушване по реда на чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, министъра на външните работи, председателя на ДАНС, ръководителите на Националната разузнавателна служба и служба „Военна информация” във връзка с терористичния акт на летище Бургас (закрито заседание) - точка първа за петък, 27.7.2012 г.
  • Парламентарен контрол.
  Форма за търсене
  Ключова дума
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Проект на Конституция на Република България

  Проект BGFOP001-2.013-0001

  Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

  Избор на член на Централната избирателна комисия

  Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

   Последни заседания