Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/10/2012 - 05/10/2012 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП: Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на март 2012 г. (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 19.9.2012 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 25.11.2009 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Вносител: Захари Георгиев; 01.3.2012 г.).
 4. Проект за решение за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (Вносители: Искра Фидосова и Диан Червенкондев; 28.9.2012 г.).
 5. Проект за решение за промени в състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм (Вносители: Венцислав Върбанов и група народни представители; 5.9.2012 г.).
 6. Проект за решение за попълване на състава на Парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки, за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата (Вносители: Мартин Димитров, Йордан Бакалов, Ваньо Шарков и Любомир Иванов; 27.9.2012 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 12.4.2012 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 8.2.2012 г.; Христо Бисеров, 6.3.2012 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност (Вносител: Министерски съвет; 24.8.2012 г.).
 9. Проект за решение за вземане на акт от Конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от Препоръката относно домашните работници (№ 201) (Вносител: Министерски съвет; 31.8.2012 г.).
 10. Годишен доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения, парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. - 20 април 2012 г.
 11. Парламентарен контрол (петък, 5.10.2012 г. от 9.00 часа).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания