Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/10/2012 - 12/10/2012 1. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда (Вносител: Председателят на Временната комисия; 8.10.2012 г.).
 2. Проекти за решения за попълване и промени в постоянни и временни комисии на Народното събрание (Вносители: Десислава Танева; 3.10.2012 г., Лютви Местан; 9.10.2012 г. и Ангел Найденов; 9.10.2012 г.).
 3. Проект за решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (Вносител: Комисията по бюджет и финанси, съгласно чл. 35б, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит; 4.10.2012 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Светлана Ангелова, Даниела Дариткова и Юлиана Колева, 26.7.2012 г.; Приет на първо четене на 26.9.2012 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 12.4.2012 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 8.2.2012 г.; Христо Бисеров, 6.3.2012 г.) - продължение.
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносител: Румен Петков; 20.3.2012 г.) – от 13.00 часа на 10.10.2012 г., сряда.
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 17.7.2012 г.; Приет на първо четене на 19.9.2012 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за администрацията (Вносител: Министерски съвет, 15.6.2012 г.; Приет на първо четене на 26.7.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносители: Любен Татарски и Искра Фидосова; 5.9.2012 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2012 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет; 29.8.2012 г.).
 12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 12.9.2012 г.) – точка първа за петък, 12.10.2012 г.
 13. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност (Вносител: Министерски съвет; 24.8.2012 г.).
 14. Проект за решение за вземане на акт от Конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от Препоръката относно домашните работници (№ 201) (Вносител: Министерски съвет; 31.8.2012 г.).
 15. Годишен доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения, парламентарен контрол и наблюдение, за периода 20 април 2011 г. - 20 април 2012 г.
 16. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания