Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/12/2012 (извънредно заседание, 13:00)  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2012 г.; Приет на първо четене на 17.10.2012 г.).
  2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет; 7.8.2012 г.; Приет на първо четене на 18.10.2012 г.).
  3. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (Вносители: Иван Димитров Иванов и Христо Христов, 25.10.2012 г.; Приет на първо четене на 21.11.2012 г.).
  4. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносител: Министерски съвет, 16.11.2012 г.; Приет на първо четене на 30.11.2012 г.).
  5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет, 12.7.2012 г.; Приет на първо четене на 4.9.2012 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания