Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/12/2012 - 21/12/2012  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (Вносители: Емил Радев, Красимир Ципов и Светослав Тончев; 27.11.2012 г. Приет на първо четене на 7.12.2012 г.).
  2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма (Вносител: Министерски съвет; 10.12.2012 г.).
  3. Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция (Вносител: Комисия по културата, гражданското общество и медиите; 14.12.2012 г.).
  4. Проект за решение във връзка с Коледната ваканция на Народното събрание за 2012 г. (Вносители: Красимир Велчев и Тодор Димитров, 18.12.2012 г.).
  5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет; 23.4.2012 г.; Приет на първо четене на 11.7.2012 г.).
  6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Даниела Дариткова, Менда Стоянова и Лъчезар Иванов, 15.12.2012 г.; Ваньо Шарков и Цветан Костов, 17.12.2012 г., Мая Манолова, 17.12.2012 г.) - точка първа за четвъртък, 20.12.2012 г.
  7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносители: Емилия Масларова и Драгомир Стойнев; 7.11.2012 г.; Приет на първо четене на 12.12.2012 г.).
  8. Парламентарен контрол (петък, 21.12.2012 г. от 9.00 ч. до 15.00 ч).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания