Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/01/2013 - 25/01/2013  1. Проекти за решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев; 17.1.2013 г.).
  2. Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г. и проект за решение за приемане на междинния доклад (Вносител: Председателя на Временната парламентарна анкетна комисия, 15.1.2013 г.).
  3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Министерски съвет, 12.12.2012 г.; Диан Червенкондев и група народни представители, 15.01.2013 г.).
  4. Второ четене на законопроекта за предучилищното и училищното образование (Вносител: Министерски съвет, 5.4.2012 г.; Приет на първо четене на 7.6.2012 г.) - продължение.
  5. Първо четене на законопроекта за управление на системата за защита на националната сигурност (Вносител: Министерски съвет; 27.11.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 24.1.2013 г.
  6. Първо четене на законопроекта за военното разузнаване (Вносител: Министерски съвет; 27.11.2012 г.) – точка втора за четвъртък, 24.1.2013 г.
  7. Първо четене на законопроекта за Държавна агенция "Разузнаване" (Вносител: Министерски съвет; 27.11.2012 г.) – точка трета за четвъртък, 24.1.2013 г.
  8. Първо четене на законопроекта за Националната служба за охрана (Вносител: Министерски съвет; 27.11.2012 г.) – точка четвърта за четвъртък, 24.1.2013 г.
  9. Второ четене на законопроекта за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет; 10.10.2012 г. Приет на първо четене на 15.11.2012 г.). – точка първа за петък, 25.1.2013 г.
  10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума