Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/01/2013 - 01/02/2013 1. Проект за решение за попълване ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (Вносители: Красимир Велчев, Димитър Главчев, Тодор Димитров и Цвета Караянчева, 25.1.2013 г.).
 2. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г. (Вносител: Менда Стоянова; 25.1.2013 г.).
 3. Проект за решение за откриване на Филиал - Сливен, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (Вносител: Министерски съвет, 15.12.2012 г.).
 4. Проект за декларация по повод опита за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи д-р Ахмед Доган на 19 януари 2013 г. (Вносители: Лютви Местан и група народни представители; 29.1.2013 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2013 г.).
 6. Откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси; 29.1.2013 г.) с обсъждане и гласуване на: - Проект за решение за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет; - Проект за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет; - Проект за решение за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
 7. Откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание (Вносител: Комисия по правни въпроси; 29.1.2013 г.) с обсъждане и гласуване на: - Проект за решение за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание; - Проект за решение за Приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание; - Проект за решение за Приемане на Процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
 8. Правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (Вносител: Комисия по правни въпроси; 29.1.2013 г.) с обсъждане и гласуване на: - Проект за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество; - Проект за решение за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател.
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност (Вносител: Министерски съвет; 3.12.2012 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата (Вносител: Министерски съвет; 14.1.2013 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет; 22.11.2012 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет; 10.10.2012 г. Приет на първо четене на 15.11.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 31.1.2013 г.
 13. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2013 г.).
 14. Второ четене на законопроекта за запасите от нефт и нефтопродукти (Вносител: Министерски съвет; 18.9.2012 г. Приет на първо четене на 23.11.2012 г.).
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума