Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
01/10/2002
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч

1. Продължение на първо четене на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел.

2. Първо четене на законопроекта за изменение на Указа за печатите.

3. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство.

4. Първо четене на:
- законопроекта за защита на правата на детето, внесен от Евгения Живкова и група народни представители;
- законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, вносител – Министерският съвет.

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

6. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

7. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Албания за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии. Благодаря.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания