Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/03/2013 (извънредно заседание, 13:00 - 21:00)  1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2012 г.).
  2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 15.12.2012 г.).
  3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България (Вносител: Министерски съвет; 10.1.2013 г.).
  4. Второ четене на законопроекта за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис (Вносител: Министерски съвет; 8.2.2013 г. Приет на първо четене на 7.3.2013 г.).
  5. Проект за решение за възлагане на Министерски съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 26.2.2013 г.).
  6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 1.3.2013 г. Приет на първо четене на 7.3.2013 г.).
  7. Второ четене на законопроекта за туризма (Вносител: Министерски съвет, 28.6.2012 г.; Приет на първо четене на 13.9.2012 г.) - продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания