Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/10/2002 - 04/10/2002
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Проект за решение относно политиката на правителството на Република България за извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ "Козлодуй" (Вносители: Надежда Михайлова; 1.10.2002 г.).
_________________________________________________________
1. Проект за декларация на ХХХІІІІIХ Народно събрание на Република България (Вносители: ПГ на НДСВ и ПГ на ДПС; 1.10..2002 г.).

2. Първо четене на законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (Вносител: Министерски съвет; 8.8.2002 г.).

3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Приет на първо четене на 27.6.2002 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 12.8.2002 г.).

5. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Никола Николов и група народни представители; 12.9.2002 г.).

6. Проект за решение за избиране на състав на Комисията за борба с корупцията (Вносител: Пламен Панайотов; 1.10.2002 г.).

7. Проект за решение за създаване на Временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносител: Председателят на Народното събрание Огнян Герджиков; 1.10.2002 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Приет на първо четене на 28.5.2002 г.).

9. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания