Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/06/2013 - 14/06/2013  1. Избор на подуправител на Българската народна банка (Вносител: Управителят на Българската народна банка, на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка, 10.6.2013 г.).
  2. Проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (Вносител: председателят на Временната комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, 4.6.2013 г.) - продължение.
  3. Законопроект за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС (Вносител: Министерски съвет, 7.6.2013 г.) - точка първа за четвъртък, 13.6.2013 г.
  4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 4.6.2013 г.) - точка втора за четвъртък, 13.6.2013 г.
  5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Янаки Стоилов и Мая Манолова, 4.6.2013 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 6.06.2013 г. ) - точка първа за петък, 14.6.2013 г.
  6. Отчет за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. (Вносител: Национален осигурителен институт; 28.5.2012 г. Внесен отново на 18.7.2012 г. във връзка с получени препоръки от Сметната палата по време на извършен одит, относно техническото оформяне на отчета.).
  7. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания