Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/06/2013 - 21/06/2013 1. Проект за решение за отмяна на решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г. (Вносители: Сергей Станишев и Лютви Местан, 17.6.2013 г.).
 2. Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес-средата и демократизиране на управлението (Вносител: Министерски съвет, 18.6.2013 г.) и Проект на решение във връзка с внесените от Министерския съвет на Република България „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението“ (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 18.6.2013 г.).
 3. Проекти за решения за избиране на постоянни комисии на Народното събрание.
 4. Проект за решение за създаване на Временна комисия за изработване на проект на Изборен кодекс (Вносители: Лютви Местан и група народни представители, 18.6.2013 г.) и проект за решение за създаване на временна комисия за промени в Изборния кодекс (Вносители: Бойко Борисов и група народни представители, 18.6.2013 г.)
 5. Второ четене на законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (Общ законопроект изготвен въз основа на приетите на първо четене на 30.5.2013 г. законопроекти с вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 22.5.2013 г.; Сергей Станишев и група народни представители, 23.5.2013 г.) – точка първа за четвъртък, 20.6.2013 г.
 6. Проект за решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката (Вносители: Явор Куюмджиев и група народни представители, 18.6.2013 г.)
 7. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Явор Куюмджиев и група народни представители, 18.6.2013 г.; Делян Добрев, Искра Фидосова и Ивайло Московски, 22.5.2013 г.)
 8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносители: Явор Куюмджиев и група народни представители, 18.6.2013 г.)
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

  Последни заседания