Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/06/2013 - 28/06/2013 1. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 48 от 2013 г.) (Вносител: Министър-председателят на Република България, 25.6.2013 г.).
 2. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 25.6.2013 г.).
 3. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Борис Цветков, Георги Кадиев и Георги Гьоков, 30.5.2013 г.).
 4. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание (Вносител: Антон Кутев, 25.6.2013 г).
 5. Проект на решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2012 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.5.2013 г.).
 6. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ законопроект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 30.5.2013 г. законопроекти с вносители: Лютви Местан, Нигяр Сахлим и Хасан Адемов, 27.5.2013 г.; Мая Манолова и група народни представители, 27.5.2013 г.; Десислава Атанасова и Цецка Цачева, 28.5.2013 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 28.5.2013 г.).
 7. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 25.6.2013 г.).
 8. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Явор Куюмджиев и група народни представители, 18.6.2013 г., Приет на първо гласуване на 21.6.2013 г.)
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания