Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/10/2002 - 11/10/2002
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (Приет на първо четене на 27.6.2002 г.) - продължение.

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Приет на първо четене на 28.5.2002 г.).

3. Първо четене на законопроекта за борба с незаконния трафик на хора (Вносител: Министерски съвет; 30.8.2002 г.).

4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносител: Министерски съвет; 10.9.2002 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Националния център за аграрни науки (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2002 г.).

6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2002 г.).

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносители: Министерски съвет, 21.6.2002 г.; Любен Корнезов, 3.7.2002 г.).

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Атанас Василев; 10.7.2002 г.).

9. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания