Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/09/2013 - 13/09/2013 1. Полагане на клетва от народен представител.
 2. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.7.2013 г.) – продължение.
 3. Проекти на решения за попълване и промени в състава на постоянни и временни комисии на Народното събрание (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев, 4.9.2013 г.; Павел Шопов и Гален Монев, 5.9.2013 г.; Янаки Стоилов, 10.9.2013 г.).
 4. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Вносители: Георги Кадиев и група народни представители, 1.8.2013 г.; Милена Дамянова и група народни представители, 16.8.2013 г.).
 5. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Корнелия Нинова, Атанас Пъдев и Атанас Мерджанов, 23.7.2013 г.).
 6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Искра Фидосова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 28.5.2013 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 31.5.2013 г.; Министерски съвет, 21.6.2013 г.) – продължение.
 7. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2013 г.).
 8. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2011 г. и Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 15.6.2012 г.;12.7.2013 г.) – точка първа за четвъртък, 12.9.2013 г.
 9. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г. и Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2012 г. (Вносител: Съвета за електронни медии, 19.11.2012 г., 29.5.2013 г.).
 10. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2012 г. (Вносител: Комисията за защита на личните данни, 31.1.2013 г.).
 11. Парламентарен контрол (петък, 13.9.2013 г., от 9.00 часа).
Форма за търсене
Ключова дума