Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/10/2002 - 18/10/2002
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (Приет на първо четене на 12.9.2002 г.).

2. Отчет за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2001 г. (Вносител: Националният осигурителен институт; 17.9.2002 г.).

3. Първо четене на законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (Вносител: Министерски съвет; 8.8.2002 г.) - продължение.

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносители: Министерски съвет, 21.6.2002 г.; Любен Корнезов, 3.7.2002 г.).

5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Атанас Василев; 10.7.2002 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и превителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно провеждането на учението "Самотна котка 2002" и предоставянето на поддръжка от страната домакин (Вносител: Министерски съвет; 1.10.2002 г.).

7. Отчет за осъществяването на процеса на приватизация за периода от 1 януари до 30 юни 2002 година. (Вносител: Надзорният съвет на Агенцията за приватизация; 9.9.2002 г.).

8. Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Комисия за защита на личните данни /Обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г./ (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 4.10.2002 г.).

9. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания