Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/10/2013 (извънредно заседание, 10:00)  1. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2013 г.) - продължение.
  2. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2013 г.).
  3. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2013 г.).
  4. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за счетоводството (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2013 г.).
  5. Проект за решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 01.01.2020 г. (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 18.9.2013 г.).
  6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносители: Министерски съвет, 9.9.2013 г.; Нигяр Джафер и Емил Райнов, 9.10.2013 г.).
  7. Парламентарен контрол по чл. 89-101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания