Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/10/2002 - 25/10/2002
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за професионалното образование и обучение (Приет на първо четене на 26.9.2002 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Гражданския процесуален кодекс (Приети на първо четене на 26.6.2002 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за водите (Вносител: Министерския съвет; 28.5.2002 г.).

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допъл-нение на Закона за социално подпомагане (Вносители: Емилия Масларова, Димитър Димитров и Кръстьо Петков, 26.9.2001 г.; Росица Тоткова и група народни представители, 11.10.2002 г.; Министерския съвет, 15.10.2002 г.).

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за здравното осигуряване (Приет на първо четене на 5.9.2002 г.).

6. Отчет за дейността на Сметната палата през 2001 година (Вносител: Сметната палата; 2.10.2002 г.).

7. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания