Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/12/2013 - 06/12/2013 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище "Божурище" през 2005 г., както и процедурата по обявяването на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г. (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 21.11.2013 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия АТАКА: Проект за решение за предприемане на мерки по отношение на нарушителите на държавната граница, както и изграждането на защитни съоръжения по протежение на държавната граница с Република Турция (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 31.10.2013 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Йордан Цонев и група народни представители, 13.11.2013 г.) – провеждане на гласуването; обсъждането е приключило в рамките на заседанието от 28.11.2013 г.
 4. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2013 г.) - продължение.
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 15.11.2013 г.) - продължение.
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Емил Райнов и група народни представители, 5.11.2013 г.).
 7. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 24 октомври 2013 г., върнат с Указ № 207 от 4 ноември 2013 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 8. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Ивайло Московски и група народни представители, 29.10.2013 г.; Министерски съвет, 5.11.2013 г.; Доброслав Димитров и група народни представители, 13.11.2013 г.; Доброслав Димитров и група народни представители, 21.11.2013 г.).
 9. Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и политическата партия Движение за права и свободи, в резултат на негови действия, след които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация от българските служби за сигурност към „Боянските сараи“ (Вносители: Димитър Главчев и група народни представители, 21.11.2013 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 20.11.2013 г.).
 11. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 4.12.2013 г., от 12.30 ч.).
 12. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания