Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/12/2013 - 13/12/2013 1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Ивайло Московски и група народни представители, 29.10.2013 г.; Министерски съвет, 5.11.2013 г.; Доброслав Димитров и група народни представители, 13.11.2013 г.; Доброслав Димитров и група народни представители, 21.11.2013 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията (Вносител: Емил Костадинов, 16.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 20.11.2013 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 24.10.2013 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносител: Димчо Михалевски, 17.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 31.10.2013 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 8.11.2013 г. законопроекти с вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 26.6.2013 г.; Атанас Мерджанов и група народни представители, 25.9.2013 г.) – точка първа за четвъртък, 12.12.2013 г.
 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 28.5.2013 г.; Спас Панчев и група народни представители, 16.10.2013 г.) – точка втора за четвъртък, 12.12.2013 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Камен Костадинов и Мартин Захариев, 12.11.2013 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Милко Багдасаров, 1.10.2013 г.; Министерски съвет, 1.11.2013 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта (Вносител: Министерски съвет, 18.11.2013 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Атанас Мерджанов и Димитър Дъбов, 10.12.2013 г.) – точка първа за петък, 13.12.2013 г.
 13. Доклад на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и проект на решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия, 4.12.2013 г.).
 14. Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и политическата партия Движение за права и свободи, в резултат на негови действия, след които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация от българските служби за сигурност към „Боянските сараи“ (Вносители: Димитър Главчев и група народни представители, 21.11.2013 г.).
 15. Проект на решение за одобряване на Доклад за младежта за 2010-2012 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.8.2013 г.).
 16. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания