Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/12/2013 - 20/12/2013 1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Милко Багдасаров, 1.10.2013 г.; Министерски съвет, 1.11.2013 г.) – провеждане на гласуването; обсъждането е приключило в рамките на заседанието от 13.12.2013 г.
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта (Вносител: Министерски съвет, 18.11.2013 г.) – провеждане на гласуването; обсъждането е приключило в рамките на заседанието от 13.12.2013 г.
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 8.11.2013 г. законопроекти с вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 26.6.2013 г.; Атанас Мерджанов и група народни представители, 25.9.2013 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства (Вносители: Атанас Мерджанов и Димитър Дъбов, 10.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 13.12.2013 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Йордан Цонев и група народни представители, 13.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 4.12.2013 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици (Вносители: Йордан Цонев и Делян Пеевски, 15.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 20.11.2013 г.).
 7. Избор на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
 8. Проект на решение за създаване на Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 12.12.2013 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 5.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 11.12.2013 г.) – точка първа за четвъртък, 19.12.2013 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Георги Гьоков и група народни представители, 20.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.12.2013 г.) – точка втора за четвъртък, 19.12.2013 г.
 11. Проект на решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - точка трета за четвъртък, 19.12.2013 г.
 12. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ (Вносител: Министерски съвет, 29.11.2013 г.).
 13. Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 13.12.2013 г.).
 14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г. Приет на първо гласуване на 29.11.2013 г.).
 15. Проект на решение за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. - точка първа за петък, 20.12.2013 г.
 16. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г.).
 17. Проекти на решения за промени в състава на постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев, 11.12.2013 г.).
 18. Второ гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 26.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 23.10.2013 г.).
 19. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносител: Светла Бъчварова и група народни представители, 4.12.2013 г.).
 20. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 20.11.2013 г.).
 21. Доклад на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и проект на решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия, 4.12.2013 г.).
 22. Доклади на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 23. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания