Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/02/2014 - 07/02/2014 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и политическата партия Движение за права и свободи, в резултат на негови действия, след които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация от българските служби за сигурност към „Боянските сараи“ (Вносители: Димитър Главчев и група народни представители, 21.11.2013 г.).
 2. Проекти на решения за промени в състава и ръководството на постоянни комисии на Народното събрание (Вносител: Янаки Стоилов, 4.2.2014 г.).
 3. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници“ Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт (Вносител: Йордан Цонев, Председател на Временната анкетна комисия, 31.1.2014 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 5.11.2013 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 22.10.2013 г.; Магдалена Ташева и група народни представители, 19.12.2013 г.; Министерски съвет, 21.1.2014 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (Вносител: Министерски съвет, 19.12.2013 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Емил Костадинов и група народни представители, 28.11.2013 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Вносители: Снежина Маджарова и група народни представители, 30.10.2013 г.; Димчо Михалевски и група народни представители, 27.11.2013 г.).
 9. Доклад относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Литовското председателство на Съвета на ЕС (юли - декември 2013 г.) и основни приоритети по време на Гръцкото председателство на Съвета на ЕС (януари - юни 2014 г.) (Изслушване по чл. 122, ал. 1 от ПОДНС) – точка първа за четвъртък, 6.2.2014 г.
 10. Проект на решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси, 31.1.2014 г.) и Проект за решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси, 31.1.2014 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 26.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 23.10.2013 г.) - продължение.
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 12.12.2013 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 31.10.2013 г. два законопроекта с вносители: Министерски съвет, 13.8.2013 г.; Стефан Данаилов и група народни представители, 16.10.2013 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроект за фискален съвет (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г.).
 15. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Вносител: Министерски съвет, 13.1.2014 г.).
 16. Първо гласуване на Законопроект за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2013 г.).
 17. Доклади на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 18. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България за 2012 г. (Вносител: Омбудсман на Република България, 1.4.2013 г.).
 19. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 5.2.2014 г., от 12.30 ч.).
 20. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания