Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/02/2014 - 14/02/2014  1. Второ гласуване на Проект на Изборен кодекс (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 12.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 23.1.2014 г.).
  2. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от Народното събрание на 16 януари 2014 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 12 от 29 януари 2014 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  3. Първо гласуване на Законопроект за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2013 г.).
  4. Проект на решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси, 31.1.2014 г.) и Проект за решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси, 31.1.2014 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за фискален съвет (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г.).
  6. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания