Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/02/2014 - 21/02/2014 1. Прекратяване на пълномощията на народен представител (Подадена оставка от Владислав Горанов, 14.2.2014 г.).
 2. Проект на декларация за остро осъждане на изказванията на Хюсеин Хафъзов на 14.02.2014 г. по повод обсъждането на чл. 181 от проекта за нов Изборен кодекс (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 17.2.2014 г.), Проект на декларация за запазване на ценностите на демокрацията и етническия мир в Република България (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители, 18.2.2014 г.) и Проект на декларация във връзка с ескалацията на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа (Вносител: Михаил Миков, 18.2.2014 г.).
 3. Второ гласуване на Проект на Изборен кодекс (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 12.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 23.1.2014 г.)- продължение.
 4. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от Народното събрание на 16 януари 2014 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 12 от 29 януари 2014 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 5. Първо гласуване на Законопроект за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2013 г.).
 6. Проект на решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси, 31.1.2014 г.) и Проект за решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси, 31.1.2014 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за фискален съвет (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 12.12.2013 г.).
 9. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания