Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/03/2014 - 07/03/2014 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия АТАКА: Проект на решение за възстановяване на дейността и производството на Завода за непрекъснато леене на стомана на МК „Кремиковци“ (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 20.11.2013 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Проект за решение по предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Президента на Република България на 30 януари 2014 г.
 3. Проекти на решения за промени в състава и ръководствата на комисии и делегации на Народното събрание (Вносители: Димитър Главчев, 11.2.2014 г.; Красимир Велчев и Димитър Главчев, 18.2.2014 г.; Красимир Велчев и Димитър Главчев, 19.2.2014 г.; Янаки Стоилов, 4.03.2014 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 4.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 16.1.2014 г.) - продължение.
 5. Първо гласуване на Законопроект за Сметната палата (Вносители: Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Сергей Кичиков, 12.2.2014 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Вносители: Йордан Цонев и група народни представители, 30.1.2014 г.).
 7. Процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 4.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 9.1.2014 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 9.1.2014 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Вносител: Министерски съвет, 13.1.2014 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 4.2.2014 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Десислава Танева и група народни представители, 30.1.2014 г.; Светла Бъчварова и група народни представители, 6.2.2014 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет, 19.11.2013 г.; Адриан Асенов и група народни представители, 29.1.2014 г.).
 15. Първо гласуване на Законопроект за Фискален съвет (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г.).
 16. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 15.1.2014 г.).
 17. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносител: Министерски съвет, 12.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 29.1.2014 г.).
 18. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет, 27.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 29.1.2014 г.).
 19. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 27.11.2013 г. 27.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 20. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.).
 21. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 5.3.2014 г., от 12.30 ч.).
 22. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания