Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/03/2014 (извънредно заседание, 14:00)  1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Вносители: Десислава Танева и група народни представители, 30.1.2014 г.; Светла Бъчварова и група народни представители, 6.2.2014 г.). - Разискванията са приключили на 7.3.2014 г. Насрочено е гласуване на законопроектите за 11.3.2014 г.
  2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет, 19.11.2013 г.; Адриан Асенов и група народни представители, 29.1.2014 г.). - Разискванията са приключили на 7.3.2014 г. Насрочено е гласуване на законопроектите за 11.3.2014 г.
  3. Първо гласуване на Законопроект за Фискален съвет (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г.). - Разискванията са приключили на 7.3.2014 г. Насрочено е гласуване на законопроекта за 11.3.2014 г.
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 15.1.2014 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносител: Министерски съвет, 12.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 29.1.2014 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет, 27.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 29.1.2014 г.).
  7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 27.11.2013 г. 27.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
  8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания