Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/03/2014 - 14/03/2014 1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Министерски съвет, 29.11.2013 г.; Ивайло Московски и Иван Вълков, 21.1.2014 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 12.11.2013 г.; Валентина Богданова и група народни представители, 3.12.2013 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Договора за търговия с оръжие (Вносител: Министерски съвет, 6.2.2014 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет, 21.1.2014 г. Приет на първо гласуване на 6.2.2014 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносител: Министерски съвет, 15.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.) - продължение.
 7. Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Министерски съвет, 13.01.2014 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 9. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. и проект за решение по доклада (Вносител: Таско Ерменков, Председател на Комисията, 10.3.2014 г.).
 10. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България за 2012 г. (Вносител: Омбудсман на Република България, 1.4.2013 г.).
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания