Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/03/2014 - 21/03/2014 1. Прекратяване на пълномощията на народен представител (Подадена оставка от Доброслав Димитров, 14.3.2014 г.).
 2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на Европейска организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия, на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) (Вносител: Министерски съвет, 28.2.2014 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати (Вносител: Министерски съвет, 4.3.2014 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Вносители: Мая Манолова и Кирил Добрев, 9.12.2013 г.; Министерски съвет, 4.2.2014 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Камен Костадинов, 9.12.2013 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 20.2.2014 г.).
 7. Избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия – точка първа за четвъртък, 20.3.2014 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.) - продължение.
 9. Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Министерски съвет, 13.01.2014 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Йордан Младенов и група народни представители, 5.2.2014 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за представителите по индустриална собственост (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2013 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Явор Куюмджиев и група народни представители, 20.9.2013 г.; Явор Куюмджиев и Таско Ерменков, 19.2.2014 г.).
 14. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. и проект за решение по доклада (Вносител: Таско Ерменков, Председател на Комисията, 10.3.2014 г.).
 15. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България за 2012 г. (Вносител: Омбудсман на Република България, 1.4.2013 г.).
 16. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания