Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/03/2014 - 28/03/2014 1. Проект на решение за изменение на Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, прието от 42-то Народно събрание на 20 март 2014 г. (Вносители: Цецка Цачева и Димитър Главчев, 20.3.2014 г.).
 2. Прекратяване на пълномощията на народен представител.
 3. Проекти на решения за промени в съставите на постоянни комисии и делегации на Народното събрание (Вносители: Четин Казак, 25.3.2014 г.; Красимир Велчев и Димитър Главчев, 25.3.2014 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Камен Костадинов и група народни представители, 7.3.2014 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за Сметната палата (Вносители: Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Сергей Кичиков, 12.2.2014 г. Приет на първо гласуване на 7.3.2014 г.) - продължение.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Вносители: Йордан Цонев и група народни представители, 30.1.2014 г. Приет на първо гласуване на 7.3.2014 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.) - продължение.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Министерски съвет, 13.01.2014 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 11.3.2014 г. два законопроекта с вносители: Десислава Танева и група народни представители, 30.1.2014 г.; Светла Бъчварова и група народни представители, 6.2.2014 г).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносители: Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски, 6.2.2014 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Явор Куюмджиев и група народни представители, 20.9.2013 г.; Явор Куюмджиев и Таско Ерменков, 19.2.2014 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовно влогове (Вносител: Министерски съвет, 17.1.2014 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Йордан Младенов и група народни представители, 5.2.2014 г.).
 15. Доклад на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. и проект за решение по доклада (Вносител: Таско Ерменков, Председател на Комисията, 10.3.2014 г.).
 16. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България за 2012 г. (Вносител: Омбудсман на Република България, 1.4.2013 г.).
 17. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума