Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/04/2014 - 04/04/2014



 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Проект на решение за създаване на Временна комисия за осъществяване на контрол по разходването на бюджетни средства и изпълнението на проект за възпрепятстващо съоръжение с дължина от 30 км по линията на държавната граница в зоната за отговорност на ГПУ - Елхово и ГПУ - Болярово при РДГП Елхово (Вносители: Бойко Борисов и група народни представители, 25.2.2014 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 11.3.2014 г. два законопроекта с вносители: Десислава Танева и група народни представители, 30.1.2014 г.; Светла Бъчварова и група народни представители, 6.2.2014 г).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия АТАКА: Проект за решение против налагането на санкции от страна на ЕС по отношение на Руската федерация, както и неучастието на Република България в прилагането им (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 17.03.2014 г.).
 4. Законопроект за изменение на Изборния кодекс (Вносители: Цецка Цачева, Красимир Велчев, Десислава Атанасова и Димитър Главчев, 26.3.2014 г.) - точка първа за четвъртък, 3.4.2014 г.
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносители: Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски, 6.2.2014 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Явор Куюмджиев и група народни представители, 20.9.2013 г.; Явор Куюмджиев и Таско Ерменков, 19.2.2014 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 11.3.2014 г. два законопроекта с вносители: Десислава Танева и група народни представители, 30.1.2014 г.; Светла Бъчварова и група народни представители, 6.2.2014 г).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Вносители: Йордан Цонев и група народни представители, 30.1.2014 г. Приет на първо гласуване на 7.3.2014 г.) - продължение.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.) - продължение.
 10. Второ гласуване на Законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Емил Костадинов и група народни представители, 28.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 7.2.2014 г.).
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 16.1.2014 г.) – продължение.
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 19.7.2013 г.).
 14. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 2.4.2014 г., от 12.30 ч.).
 15. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество





  Последни заседания