Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/07/2014 - 01/08/2014
Проект за програма на Народното събрание. Предстои да бъде гласувана на заседанието в сряда.


  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (Вносители: Добрин Данев и група народни представители, 27.6.2014 г.).
  2. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет на 18.06.2014 г., върнат за ново обсъждане с Указ на Президента на Република България № 157/30.06.2014 г. - гласуване (процедура по чл. 82, ал. 6 във вр. с чл. 80 от ПОДНС) на върнатите за ново обсъждане текстове.
  3. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 30.5.2014 г. Приет на първо гласуване на 16.7.2014 г.).
  4. Законопроект за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юли 2012 г. (Вносител: Министерски съвет, 21.7.2014 г.).
  5. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление на Съвета на Европа (Вносител: Министерски съвет, 18.7.2014 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 9.1.2014 г. Приет на първо гласуване на 7.3.2014 г.) - продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания