Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/11/2002 - 22/11/2002
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското мореплаване -продължение.

2. Второ четене на законопроекта за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Приет на първо четене на 12.6.2002 г.).

3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Министерски съвет, 18.9.2002 г.; Константин Пенчев, 24.9.2002 г.; Несрин Узун и Юнал Тасим, 24.9.2002 г.; Иван Г. Иванов и група народни представители, 1.10.2002 г.; Валери Димитров и Константин Пенчев, 7.10.2002 г.).

4. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2003 година (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2002 г.).

5. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 година (Вносител: Министерски съвет; 11.11.2002 г.).

6. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 година (Вносител: Министерски съвет; 11.11.2002 г.).

7. Първо четене на законопроекта за управление на отпадъците (Вносител: Министерски съвет; 11.7.2002 г.) - продължение.

8. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция за учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

9. Законопроект за ратифициране измененията на чл. 1 от Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателно действие (Вносител: Министерски съвет; 28.10.2002 г.).

10. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София и на Допълнителна договореност № 1 към спогодбата (Вносител: Министерски съвет; 15.10.2002 г.).

11. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете" (2001-2005) (Вносител: Министерски съвет; 4.11.2002 г.).

12. Проект за решение за преобразуване на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост - Пловдив, в Университет по хранителни технологии със седалище Пловдив (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2002 г.).

13. Второ четене на законопроекта за Комисията по финансов надзор (Приет на първо четене на 25.9.2002 г.).

14. Второ четене на законопроекта за държавните резерви и военновременните запаси (Приет на първо четене на 27.9.2002 г.).

15. Второ четене на законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (Приет на първо четене на 16.10.2002 г.).

16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Приет на първо четене на 17.10.2002 г.).

17. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума