Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/01/2015 - 23/01/2015  1. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 15.1.2015 г.).
  2. Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (Вносител: Министерски съвет, 18.12.2014 г.).
  3. Проект за решение за освобождаване на подуправител на Българската народна банка (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 14.1.2015 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за Сметната палата (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 8.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 17.12.2014 г.) – точка първа за четвъртък, 22.1.2015 г.
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 14.1.2015 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за туризма (Вносители: Делян Добрев и Даниела Савеклиева, 19.12.2014 г.).
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Вносител: Министерски съвет, 12.1.2015 г.).
  8. Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.10.2014 г.) - продължение.
  9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Цветомир Михов и група народни представители, 18.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 10.12.2014 г.).
  10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума