Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/01/2015 - 30/01/2015  1. Проект за решение за промяна в състава на постоянна делегация (Вносители: Найден Зеленогорски и Радан Кънев, 21.1.2015 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Цветомир Михов и група народни представители, 18.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 10.12.2014 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за туризма (Вносители: Делян Добрев и Даниела Савеклиева, 19.12.2014 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Вносител: Министерски съвет, 12.1.2015 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за Сметната палата (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 8.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 17.12.2014 г.) - продължение.
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 23.1.2015 г.). – точка първа за петък, 30.1.2015 г.
  7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Петър Славов и група народни представители, 5.11.2014 г.; Иван Вълков и група народни представители, 11.12.2014 г.; Министерски съвет, 8.1.2015 г.).
  8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2014 г.).
  9. Първо гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 21.11.2014 г.) и Законопроект за народната просвета (Вносители: Валери Жаблянов и група народни представители, 15.12.2014 г.).
  10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума