Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/02/2015 - 06/02/2015 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.) - предложение от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.) - предложение от парламентарната група на на партия „АТАКА“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 14.11.2014 г.) – продължение - предложение от парламентарната група на „БСП лява България” по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 4. Проект за решение за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“ (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 2.2.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители, 21.11.2014 г.) и Законопроект за народната просвета (Вносители: Валери Жаблянов и група народни представители, 15.12.2014 г.) - продължение.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 23.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносител: Министерски съвет, 22.12.2014 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г. (Вносител: Министерски съвет, 9.1.2015 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 12.1.2015 г.).
 10. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 4.2.2015 г., от 12.00 ч.).
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания