Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/02/2015 - 13/02/2015  1. Проект за решение за попълване ръководството на постоянна комисия (Вносители: Радан Кънев и Найден Зеленогорски, 4.2.2015 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 14.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 21.1.2015 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 18.12.2014 г. законопроекти с вносители: Петър Славов и група народни представители, 31.10.2014 г.; Цветан Цветанов и група народни представители, 12.11.2014 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Вносител: Министерски съвет, 12.1.2015 г. Приет на първо гласуване на 28.1.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 12.2.2015 г.
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2014 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2015 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносител: Министерски съвет, 22.12.2014 г.).
  7. Законопроект за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г. (Вносител: Министерски съвет, 9.1.2015 г.).
  8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 12.1.2015 г.).
  9. Проект за решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Михаил Миков и група народни представители, 22.12.2014 г.).
  10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума