Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/02/2015 - 27/02/2015 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Стоян Тонев).
 2. Законопроект за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване на Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 9.2.2015 г.) - продължение.
 3. Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.10.2014 г.) - продължение.
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносител: Министерски съвет, 7.11.2014 г. Приет на първо гласуване на 15.1.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 19.11.2014 г.) - продължение.
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2014 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за Фискален съвет и корективни механизми (Вносител: Министерски съвет, 9.2.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 29.1.2015 г. законопроекти с вносители: Иван Вълков и група народни представители, 11.12.2014 г.; Министерски съвет, 8.1.2015 г.) – точка втора за петък, 27.2.2015 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2015 г.).
 10. Проект на решение за избиране на състава на Комисията по политиките за българите в чужбина (Вносител: Михаил Миков, 24.02.2015 г.) – точка първа за петък, 27.2.2015 г.
 11. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания