Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/05/2015 - 22/05/2015 1. Първо гласуване на Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за Държавната агенция за разузнаване (Вносители: Атанас Атанасов и група народни представители, 20.11.2014 г.) и Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване“ (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за военното разузнаване (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за Националната служба за охрана (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 11.3.2015 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Менда Стоянова и Диана Йорданова, 9.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 7.5.2015 г.).
 6. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.3.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 21.4.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 29.4.2015 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 22.4.2015 г. законопроекти с вносители: Кристиан Вигенин и група народни представители, 17.2.2015 г.; Министерски съвет, 20.3.2015 г.; Министерски съвет, 7.4.2015 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет, 30.1.2015 г.).
 11. Проект за решение за преобразуване на частно висше училище - колеж с название „Международен колеж“ - Албена, със седалище Курортен комплекс „Албена“, община Балчик, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт - Варна (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 12. Проект за решение за преобразуване на частното висше училище - самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление“ и със седалище Пловдив в специализирано частно „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“ - Пловдив (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 13. Проект за решение за преобразуване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 14. Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2015 г.).
 15. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 30.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 22.4.2015 г.).
 16. Второ гласуване на Законопроект за европейската заповед за защита (Вносител: Министерски съвет, 21.3.2015 г. Приет на първо гласуване на 22.4.2015 г.).
 17. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Петър Славов и група народни представители, 11.2.2015 г.; Министерски съвет, 28.4.2015 г.).
 18. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносители: Петър Славов и Мартин Димитров, 29.4.2015 г.).
 19. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания