Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/05/2015 - 29/05/2015 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 25.3.2015 г. законопроекти с вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 13.2.2015 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 17.2.2015 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносители: Петър Славов и Мартин Димитров, 29.4.2015 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Петър Славов и група народни представители, 11.2.2015 г.; Министерски съвет, 28.4.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания (Вносители: Милен Михов и група народни представители, 23.1.2015 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международния наказателен съд за релокация на територията на Република България на свидетели на Съда (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 28.5.2015 г.
 7. Проект за решение за създаване на Временна комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносител: Председател на Народното събрание Цецка Цачева, 27.05.2015 г.) – точка втора за четвъртък, 28.5.2015 г.
 8. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 30 юни 2014 г. и Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли – 31 декември 2014 г. (Вносител: Съвет за електронни медии, 30.10.2014 г. и 1.4.2015 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Петър Кънев и група народни представители, 6.2.2015 г.).
 10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – петък, 29.5.2015 г. от 9.00 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания