Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/06/2015 - 05/06/2015 1. Проект за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.) - предложение от парламентарната група на партия „АТАКА“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносители: Румен Йончев и група народни представители, 15.1.2015 г.) - продължение - предложение от парламентарната група на „Български демократичен център“ по реда на чл. 50, ал. 8 от ПОДНС.
 3. Проект за решение за промяна в състава на Временната комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносител: Волен Сидеров, 2.6.2015 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 2.2.2015 г. Приет на първо гласуване на 19.3.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 18.2.2015 г.; Мариана Тодорова и група народни представители, 1.4.2015 г.; Петър Славов и група народни представители, 8.4.2015 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 22.5.2015 г.) – точка първа за четвъртък, 4.6.2015 г.
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносител: Министерски съвет, 28.5.2015 г.) - точка първа за петък, 5.6.2015 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (Вносител: Министерски съвет, 6.2.2015 г. Приет на първо гласуване на 9.4.2015 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 22.4.2015 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 17.3.2015 г.; Пламен Манушев, Иван Вълков и Павел Христов, 1.4.2015 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 19.5.2015 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г.).
 11. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 30 юни 2014 г. и Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли – 31 декември 2014 г. (Вносител: Съвет за електронни медии, 30.10.2014 г. и 1.4.2015 г.).
 12. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 3.6.2015 г., от 12.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания