Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/06/2015 - 12/06/2015 1. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 5.6.2015 г.).
 2. Проект за решение за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Вносител: Временна комисия за обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, 4.6.2015 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносител: Министерски съвет, 28.5.2015 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (Вносител: Министерски съвет, 6.2.2015 г. Приет на първо гласуване на 9.4.2015 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 19.5.2015 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 29.4.2015 г. Приет на първо гласуване на 21.5.2015 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Петър Кънев и група народни представители, 6.2.2015 г.; Петър Славов и група народни представители, 1.4.2015 г.; Министерски съвет, 22.5.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.; Илия Илиев и група народни представители, 28.11.2014 г.; Министерски съвет, 5.3.2015 г.; Мая Манолова и група народни представители, 14.5.2015 г.; Найден Зеленогорски и група народни представители, 28.5.2015 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 25.3.2015 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 30.12.2014 г. Димитър Байрактаров и група народни представители, 21.1.2015 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 6.2.2015 г.).
 10. Проект за решение за удължаване срока за представяне на доклада на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014 г. (Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители, 9.6.2015 г.) – точка първа за петък, 12.6.2015 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители, 3.6.2015 г.) – точка втора за петък, 12.6.2015 г.
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 22.4.2015 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 17.3.2015 г.; Пламен Манушев, Иван Вълков и Павел Христов, 1.4.2015 г.).
 13. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания