Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/06/2015 - 19/06/2015 1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.; Илия Илиев и група народни представители, 28.11.2014 г.; Министерски съвет, 5.3.2015 г.; Мая Манолова и група народни представители, 14.5.2015 г.; Найден Зеленогорски и група народни представители, 28.5.2015 г.) - продължение.
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за Българската народна банка (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 5.6.2015 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Стефан Кенов и група народни представители, 20.11.2014 г.; Министерски съвет, 5.5.2015 г.; Димитър Байрактаров и група народни представители, 13.5.2015 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.; Лютви Местан и група народни представители, 27.10.2014 г.; Министерски съвет, 9.12.2014 г.; Цецка Цачева и група народни представители, 19.12.2014 г.; Петър Славов, 5.1.2015 г.) - продължение.
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 25.3.2015 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 30.12.2014 г.; Димитър Байрактаров и група народни представители, 21.1.2015 г.; Данаил Кирилов и група народни представители, 6.2.2015 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Общ проект изготвен въз основа на приетите на първо гласуване на 22.4.2015 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 17.3.2015 г.; Пламен Манушев, Иван Вълков и Павел Христов, 1.4.2015 г.).
 7. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31.01.2015 г. (Вносител: Валери Симеонов, 12.6.2015 г.).
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 24.4.2015 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за закриване на Националната служба по зърното (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2015 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 25.5.2015 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 12. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта „Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес“ (Вносител: Министерски съвет, 5.5.2015 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 27.10.2014 г.).
 14. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания